/
Contact Us

Contact Us

HUI ZHOU INCH-GOLD FISH FOOD CO.,LTD

Addr.:Gaotian Village Guolaowei, Zhenlong Town, Huiyang District, Huizhou City, Guangdong 
Fax:0086-752-3698119
 

SERVICE HOTLINE:

0086-752-3698118

E-mail:

289593437@qq.com

inch-gold

WeChat

inch-gold

Alibaba

Diglant